Skip to content

Riigikogu väliskomisjoni liikme Keit Pentus-Rosimannuse sõnul ei toeta Reformierakond EKRE ettepanekut lisada Eesti-Vene piirileppele preambul.

“Eesti idapiiri paikapanek pärast juba 19 aastat tagasi lõppenud piiriläbirääkimisi ja pärast kümme aastat tagasi välisministrite poolt allkirjastatud piirilepingut tuleb lõpuni viia. Selle teema jätkuv lahtihoidmine ei anna meile midagi juurde,” märkis Pentus-Rosimannus.KeitP“Praeguses piirilepingu ratifitseerimise eelnõus on selgesõnaliselt öeldud, et tegu on lepinguga, mis reguleerib üksnes piiriga seotud küsimusi, ning ka õiguskantslerite korduvad analüüsid on üheselt kinnitanud, et Eesti õigusliku järjepidevuse põhimõte on selle lepingu sõlmimisel kaitstud,” sõnas endine välisminister.
“Miks EKRE seda küsimärgi alla tahab seada ja millistes huvides kord juba läbikäidud preambulit reanimeerida, üritades segadust tekitada, on omaette küsimus. Reformierakond piirilepingule preambuli lisamist ei toeta.”
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas eile ettepaneku lisada preambul Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadusele.
Rahvaerakonna muudatusettepaneku kohaselt tuleks seadusele lisada preambul järgmises sõnastuses:
„Lähtudes 1918. aasta 24. veebruaril välja kuulutatud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest, nii nagu see on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 20. augusti otsusest “Eesti riiklikust iseseisvusest” ja Riigikogu 1992. aasta 7. oktoobri deklaratsioonist «Põhiseadusliku riigivõimu taastamisest» ning silmas pidades, et käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 122 osaliselt 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratud riigipiiri joont, ei mõjuta ülejäänud lepingut ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist.“

Allikas: Delfi, 10.detsember 2015

Keit Pentus-Rosimannus: miks üritab EKRE piirileppega segadust tekitada?