Skip to content

Riik peab tagama, et kõigis Eestimaa koolides õppivaid lapsi ootaks õpikvaliteedi ja õppevahendite osas võrdne kohtlemine ning seda nii era-, munitsipaal- kui ka riigikoolis, leiab riigikogu kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv.

„Austame vanemate õigust valida oma lastele sobivaim haridustee. Ühiskonnas on maksumaksja raha siiski piiratud hulk, ning seadusandja vastutus on seda mõistlikult jagada,“ põhjendas erakooliseaduse muutmise vajadust riigikogu kõnepuldis Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnelenud riigikogu liige.LaineRandjärve sõnul usaldab Reformierakond omavalitsusi, kes neile pandud põhiseadusliku ülesande kohaselt vastutavad oma koolivõrgu ülalpidamise ja korrasolemise eest.

„Ilmselgelt teavad kohalike omavalitsuste volikogud põhjalikumalt kohapealseid olusid ja vajadusi ning saavad teha arengukavade ja pikaajaliste strateegiate kaudu otsuseid, mis annaksid kindlusetunnet aktiivsetele kohalikele kogukondadele. Küll aga võiks täpsustada koolivõrgu mõistet ning anda ka edaspidiseks omavalitsustele õigust avaldada arvamust uute, loodavate erakoolide osas,“ lausus ta.

„Loodan, et kõik kohalikud omavalitsused on vastutustundlikud oma koolivõrgu korrastamisel ning teevad laste hüvanguks head koostööd ka erakoolidega, kes oma jõudu ja energiat, teadmisi ja vahendeid on panustanud iga lapse võimete maksimaalseks arendamiseks,“ lisas Randjärv lõpetuseks.

Seaduse jõustumisel muutub 2017. aastast erakoolide tegevuskulude ehk koolimaja ülalpidamisega seotud kulude katmine kohalikule omavalitsusele vabatahtlikuks. Linnale või vallale jääb võimalus erakoole toetada kui omavalitsus leiab, et vastav kool on kogukonnale vajalik.

Allikas: Reformierakond, 9.detsember 2015

Laine Randjärv: riigile on olulised kõik lapsed