Skip to content

Me kõik teame, et Eestis reinvesteeritud kasumit ei maksustata, kuid dividendide jaotamisel on maksumäär 20%. Ettevõtjad saab sellesse korraldusse suhtumise põhjal jagada kaheks. Alustavad ja kasvavad ettevõtjad, aga ka need, kellel on suured plaanid, toetavad seda skeemi, täpsemalt seda, et jaotamata kasumit ei maksustata. Stabiilse suurusega ettevõtted, kus suurem kasvuhoog on möödas ja uusi kasvuideid pole, sooviksid, et kehtestataks tavapärane kasumimaks, kuid praegusest madalam maksumäär. Mõlemal seisukohal on omad põhjendused.

marisReinvesteeritud kasumite mittemaksustamise ehk praeguse süsteemi eelised on järgmised:

1) ergutab ettevõtteid investeerima ja kasvama ning see on Eesti majandusele tervikuna kasulik ja tegelikult hädavajalik, eriti arvestades praegust majandusseisu;

2) ettevõtete tugevam finantsseis, mis võimaldab neil vajadusel võtta laenu ja elada edukamalt üle keerulised ajad. Parim näide sellest on majanduskriisi läbimine Eestis võrreldes Läti või Leeduga;

3) ettevõtetel puudub huvi oma kasumeid varjata, mistõttu on nii potentsiaalsetel kui ka tegelikelt partneritel ja investoritel, aga ka riigil parem ettekujutus ettevõtluse olukorrast.

Kuid iga omanik tahab oma investeeringult ka tulu saada ehk dividende maksta. Eesti dividendide maksumäär on naabritega võrreldes kõrge, mistõttu paljud ettevõtjad jätavad dividendid maksmata, hoiavad neid võimalikult väiksena või püüavad seda teha teiste riikide kaudu. Nii jääb riigil mõningane osa võimalikest tuludest saamata.

Kas on võimalik teha mõlemat tüüpi ettevõtjad õnnelikuks? Üks võimalus on maksustada nende ettevõtete, mis on piisavalt kaua ja ulatuslikult investeerinud ning mis maksavad püsivalt dividende, dividendest mingi osa standardmäärast soodsama määraga. Kindlasti ei tohi selline süsteem olla avansiline ehk investeeringud peavad olema tehtud ning dividendide maksmine peab olema toimunud mõnda aega. Samuti ei saa kogu dividendimaksele kehtestada soodsamat maksumäära, see laieneks üksnes teatud osale dividendist.

Näiteks on ettevõte tegutsenud 10 aastat, investeerinud ja kasvanud ning alustab siis seejärel omanikele dividendide maksmisega. Olles maksnud 3 aastat dividende, saab ta neljandal aastal osaliselt dividende maksustada 12%-ga. Kõik antud juhul esitatud numbrid on näitlikud kirjeldamaks põhimõtet, reaalsed lahendused tuleb hoolikalt läbi mõelda.

Seda eelkõige seetõttu, et tuleb arvestada nähtusega, mis ei meeldi ausatele ettevõtjatele, maksuametnikele ega ka riigile. Nimelt teeb soodsam maksumäär palgatulu maksmise veelgi vähem ahvatlevamaks ja soodustab dividendide maksmist. Ehk kui praegu makstakse miinimumpalka (maksuvabatulu, tulumaks 20% ja sotsiaalmaks 33%) ja oluline osa tulust võetakse välja dividendida (maksumäär 20%), siis kindlasti tuleb vältida olukorda, kus selline nihverdamine muutub veelgi ahvatlevamaks ja ebaõiglasemaks ausate ettevõtjate jaoks.

Allikas: 17.november 2016, Maris Lauri blogi

Maris Lauri: ettevõtete kasumi maksustamisest

  • by