Skip to content

Riigikogu kultuurikomisjon arutas täna avalikul istungil Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) ülesandeid, uuendusi, rahastust ja tulevikutrende meediaturul.

Kultuurikomisjoni esimehe Laine Randjärve sõnul on ERRi missioon pakkuda sisulist ja mitmekesist programmi. „Kümme aastat tagasi vastu võetud rahvusringhäälingu seadusega sai ERR väljakutse saavutada raadio- ja telekanalite ühtsus ja sünergia. Arutelu võiks anda selguse, kuidas ERR talle seatud ülesannetega toime tuleb,“ ütles Randjärv.

laineKultuurikomisjoni liikme ja ERRi nõukogu liikme Heidy Purga hinnangul on oluline, et ERR saaks ühtse, läbipaistva ja stabiilse riigieelarve rahastuse. „Hetkel on olukord, kus ERR saab igal aastal raha oma eelarvesse erinevatest allikatest, näiteks ministeeriumidest ja teistest asutustest. Taoline killustatus ei ole hea, sest see hägustab läbipaistvust,“ ütles Purga.

Lisaks Laine Randjärvele ja Heidy Purgale võtasid avalikul istungil sõna ERRi nõukogu esimees Agu Uudelepp ja kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

heidyEesti Rahvusringhäälingu muutuvast rollist, riigieelarvelise toetuse dünaamikast, auditooriumist ja uuendustest andis ülevaate ERRi juhatuse esimees Margus Allikmaa, uue meedia arengust rääkis IKT arendusdirektor Jaanus Lillenberg ning uudiste arengust ERRi uudistetoimetuse juhataja Urmet Kook.

Meediaturu muutustest Eestis ja Euroopas tegi ettekande ERRi meediauuringute osakonna juhataja Andres Jõesaar.

Allikas: 15.november 2016, Delfi

Laine Randjärv: ERRi missioon on pakkuda sisulist ja mitmekesist programmi

  • by