Skip to content

Tartu ülikooli emeriitprofessor, rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit arvab, et kolmanda lapse toetus tõstab pere väärtust ühiskonna silmis ning rõhutab, et kolmelapselises peres on alati ülalpeetavaid rohkem kui palgasaajaid.

Ene-Margit Tiit: Kolmelapselise pere puhul on riigi toetus igati teretulnud