Skip to content

Tallinna linnavolikogu ja Nõmme halduskogu liikme Õnne Pillaku arvates võiks Nõmmele rajada seal elanud oluliste eestlaste austuseks kuulsuste väljaku või seina, kus võiksid paikneda Eestile ja Nõmmele oluliste isikute tutvustavad elulootahvlid. Eile saatis ta sellise ettepaneku linnapeale ja Nõmme linnaosa vanemale.

„Nõmmekate jaoks on Nõmme ajalugu äärmiselt oluline ja oma kodukoha üle ollakse uhked. Seetõttu olekski Nõmme ajaloo väärtustamiseks vajalik rajada väljak või sein Nõmme ja Eesti jaoks olulistele isikutele, aidates sellega suurendada kodukoha identiteeditunnet ning väärtushinnanguid,“ tutvustas Pillak Nõmme kuulsuste väljaku mõtet.

„Nõmme on olnud koduks paljudele tuntud Eesti inimestele. Eredaimate näidetena olgu siinkohal nimetatud Lennart Meri, Voldemar Panso ja Paul Keres. Seetõttu pöördusi linnapea ja Nõmme linnaosavanema poole ettepanekuga rajada Nõmmele seal elanud oluliste eestlaste austuseks kuulsuste väljak või sein,“ lisas ta.

Inimesed, kelle elulood seinale lisada, peaks volikogu liikme arvates valima Nõmme inimesed. „Oleks kena alustada traditsiooni, mille järgi saaksid elanikud igal aastal esitada väljakule või seinale lisamiseks ettepanekuid, misjärel saaks Nõmmele linnaõiguste andmise aastapäeval ka uue lisanduva tuntud inimese nimetada,“ arvas Pillak.

Oma idee elluviimise suhtes on Õnne Pillak optimistlik, sest tema arvates on esimene samm sellise väljaku-seina rajamiseks juba astutud. „Nikolai von Glehni kuju rajamisega on loodud hea sissejuhatus sellise väljaku-seina rajamiseks ning ühe võimalusena võikski see asuda Nõmme turu juures kõiki tervitava Nikolai von Glehni kuju juures,“ tõi Pillak näitena.

„Väljaku või seina täpsema lahenduse ja asukoha peaks leidma läbi konkursi,“ jätkas Pillak.

„Ma usun, et see idee leiab linnapea ja linnaosa vanema toetuse, kes sarnaselt minuga peavad Nõmme arengut ja identiteedi väärtustamist oluliseks,“ ütles Pillak.

Allikas: Reformierakond

Õnne Pillak: Nõmmele võiks rajada kuulsuste väljaku

  • by