Skip to content

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige reformierakondlane Maret Maripuu küsib Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Linnade Liidule saadetud kirjas, kuidas omavalitsused on valmis juulist käivituvaks lastetoetuste tõusu reformiks. Oluline roll abivajajate väljaselgitamisel ja esitatavate toetusavalduste menetlemisel saab olema just omavalitsuste sotsiaaltöötajatel.

„Oleme Eestis jõudmas selleni, et riigieelarvest makstavad peretoetused on suuremad nendel peredel, kes rohkem abi vajavad,“ märgib Maripuu oma kirjas. „Leian, et just abivajajate aitamisele keskendudes peaks tulevikus arenema kogu Eesti sotsiaalpoliitika.

Sellega seoses soovin teada, kuidas on omavalitsuste sotsiaaltöötajad reformiks valmis? Milline on arusaam lisanduvatest ülesannetest, kuidas on kujunenud koostöö sotsiaalministeeriumi ning sotsiaalkindlustusametiga. Mida on seni tehtud ja mida on veel vaja teha enne 1. juunit, mil hakatakse toetusetaotlusi vastu võtma,“ küsib Maripuu omavalitsusliitudelt.

Kuna vajaduspõhine lapsetoetus määratakse samadel alustel toimetulekutoetusega, on kohalik omavalitsus kõige operatiivsem otsustaja, sest tal on olemas toimiv sissetulekuandmete kogumise ja leibkonna koosseisu tuvastamise korraldus. Andmed on värsked ning abi andmine perele võimalikult lähedal. Omavalitsusele tekkivad administreerimiskulud tasub riik.

Vajaduspõhine lastetoetuste tõusu reform seadustati valitsusliidu poolt eelmisel sügisel. Seniseid toetuseid ei vähendata ega kaotata, abi saavad enam need pered, kes seda reaalselt vajavad. Uus seadus sätestab täiendavad toetused ühe- ja kahelapselistele peredele, kus sissetulekud on väiksed ja kõigile suurematele peredele, kus lapsi on kolm või enam. Lisaks toetab riik ühekordselt peresid, kuhu sünnivad kolmikud või suurem arv mitmikke. Hiljuti otsustati laiendada vajaduspõhise lastetoetuse saajate ringi nii, et seda makstakse kõigile toimetulekutoetust saavatele lastega peredele.

2015. aastast hakkab ühe lapsega pere saama lisaks juba praegu makstavatele peretoetustele 19,18 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 9,59 eurot) ning kahe ja enama lapsega pere 38,36 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 19,18 eurot) pere kohta. Alates 2015. aastast tõstetakse kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,54 eurolt 95,9 euroni (alates 2013. aasta 1. juulist 76,72 euroni kuus).

Allikas: Reformierakond

Lastetoetuste tõusu reformis on oluline roll omavalitsuste sotsiaaltöötajatel

  • by