Skip to content

Eesti Reformierakonna Naisteühenduse NaiRe suurkogule saabus üle 70 liikme Eestimaa linnadest ja valdadest.

Suurkogu läbivateks teemadeks olid naiste kaasamine poliitikasse, naisettevõtluse ning ettevõtlikkuse ergutamine ja tunnustamine.

NaiRe esinaine Terje Trei toonitas suurkogu avades, et naised ei kipu poliitilistes küsimustes oma sõna sekka ütlema. „Valimised ei ole sügisel, valimised on juba alanud. On aeg hakata oma seisukohti välja ütlema“, rõhutas Trei.

Andra Perv, kes on Harjumaa Kiili vallavolikogu esimees ning omab seitsmeaastast kohaliku omavalitsuse volikogu töökogemust, juhtis oma ettekandes ohtrate näidete varal tähelepanu meestekesksusele otsustamise ning juhtimise kõigil tasanditel. „ Üle poole elanikkonnast on naised, on ilmselge, et poliitika vajab ka naiselikku arusaama – tasakaalukust ja empaatiavõimet,“ märkis Perv. Vaadates praegusi omavalitsusi, on kolm neljandikku ressurssidest hõivatud majandus- ja ehitustegevusega ning vaid veerand peab katma sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna vajadused. Sama tendents jätkub riigitasandil.

Ettekandja hinnangul on ainus võimalus olukorda muuta naiste aktiivne sekkumine otsustustasandil. Perv soovitas poliitikasse siirduvatel naistel alustada kohalikesse volikogudesse kandideerimisest. „ Kohalikus volikogus saab langetada otsuseid, mille mõju kogukonna arengule on kohene ning annab seetõttu julgust ja enesekindlust, aga ka kogemusi edasipürgimiseks“, kinnitas Perv.

„Poliitika on kõige kirglikum ja huvitavam valdkond , kus ei hakka kunagi igav“, sõnas Kiili vallavolikogus nii koalitsioonis kui ka opositsioonis tulemusliku tööd teinud noor naine.

Samas pani Andra Parv volikogusse pürgijatele südamele, et volikogusse kuulumine ei ole pelgalt istungitel käimine, vaid eelkõige tõsine töö komisjonides. „ Volikogusse ei tule minna ilulema,“ rõhutas Perv. Tema sõnul tuleb eelnevalt endale selgeks teha kogu kohaliku omavalitsuse tööd reguleeriv seadusandlus, oma kohustused ja võimalused volikogu liikmena.

„Valijale antud lubadused tuleb täita“ toonitas Perv. Oma kogemustele toetudes lisas Perv, et naisena ei saa mööda vaadata ka ühiskonna hoiakutest, tsiteerides väite kinnituseks Suurbritannia legendaarse peaministri Margaret Thatcheri sõnu: „ Kui naine näitab iseloomu, öeldakse kiuslik naine. Kui mees näitab iseloomu, öeldakse tubli poiss.“

Suurkogu väisanud Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Maret Maripuu juhtis koosolijate tähelepanu 25. mail toimuvatele Reformierakonna juhatuse valimistele soovides näha ka erakonna juhatuses rohkem asjatundlikke naisi. Kohalike omavalitsuste valimisi silmas pidades soovitas Maripuu NaiRe liikmetel suhtuda valimistesse vastutustundlikult: „ Kui te ise ei ole veel valmis kandideerima, võtke aega toetada neid naisi, kes kandideerivad,“ märkis Maripuu.

NaiRe on seisukohal, et poliitikasse siirduv naine peab oma rolli täitmiseks olema igakülgselt ette- valmistunud ning protsessi käigus pidevalt kasvama ja õppima. Selleks on välja töötatud koolituste ja seminaride programm ning mentorluse eesmärgil suhtevõrgustik kogemuste jagamiseks.

Esinaine Terje Trei rõhutas Reformierakonna Naisteühenduse NaiRe eesmärkidest kõneldes, et naiste poliitikasse kaasamisel on tähtis innustada ka naiste algatust luua nii äriettevõtteid kui mittetulundusühinguid.

„ Kui naised asutavad ühinguid, mille tegevuse eesmärgiks on luua püsivaid ja kaugeleulatuvaid muutusi ühiskonnas, ka see on osalemine poliitikas,“ põhjendas Trei.

Eesmärkidest lähtuvalt oli Suurkogu päevakorda lülitatud mitmete naisettevõtjate positiivseid praktikaid ja ettekannetele järgnevad töötoad nii alustava kui ka areneva ettevõtja kogemuste jagamiseks ning uute ideede ja väljundite saamiseks Suurkogu avaseminari „ Laps vajab perekonda“ järgsel õhtupoolikul külastasid NaiRe liikmed naisettevõtjaid Võru linnas. Tutvuti Aila Näpustuudio, Avatud Ateljee, Koogimestri ning

Linaste Riietega.

Aila Näpustuudio on MTÜ asutaja ja juhi Aila Kikkas´e , juhendate ning noorte koostöös välja arendanud ligi 1100 lõiget käpiknukkude ja mänguloomade käsitöönduslikuks valmistamiseks, lisaks mitmekesistest materjalidest ehted. Inspiratsiooni saavad loojad multifilmidest, raamatutest , aga ka elust enesest. Tegevuse eesmärgiks on sisustada laste, noorte nüüdseks ka täiskasvanute vaba aega tehes loovaid käelisi tegevusi. Aila Kikkas ´e sõnul sai huvikooli alluvusest lahkumisel ning MTÜ loomisel määravaks pidev ülemuste ja vastukäivate nõudmiste pidev vahetus.

Ruthi Jõgi ateljee lummas külastajaid interjööri ja hea auraga. Avatud Ateljee korraldab kunstikursusi , kunstiteoste väljapanekuid ja müüki.

Koogimeistri asutaja, Võrumaalanna Merili Kiilo alustas internetipoest , pakkudes müügiks asju, mida saab süüa ja asju , millega söödavat ilusaks teha. Suurkogu toimumisega samaaegselt avas Merili oma poe Tartus.

Piret Pilbergi suur kirg on eestlasele lähedased linased materjalid, kavandite väljatöötamine ja rõivaste õmblemine.

Eesti Reformierakonna ja ka NaiRe asutajaliige Valve Kirsipuu kiitis võrulannade julget pealehakkamist ning pühendumust , millest teistelgi õppida.

21.04.2013

Külli Piirisild

NaiRe Suurkogu 19.-20. aprillil Võrus Kubijal

  • by