Skip to content

Irina Talviste, BPW Pärnu klubi president, Reformierakonna Pärnu piirkonnajuht

Business Professional Women Estonia (varem tuntud kui Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioon ehk EENA) eestvedamisel allkirjastati 9. novembril koostöömemorandum, mille eesmärk on teadvustada avalikkusele Eesti ühiskonnas valitsevat olukorda, kus naised on poliitikasse vähe kaasatud.

Põhiline mure on, et naised on valimiskampaaniate ajal meestest vähem nähtavad ja esindatud. Näiteks on Eestis naiste esindatus kohalikes volikogudes 29,6 protsenti.

Allakirjutanud usuvad, et nii-öelda tõmblukusüsteemi kasutamine, mille puhul esitletakse erakondade nimekirjade tipus eri soost kandidaate vaheldumisi, kujuneb kõikide erakondade heaks tavaks juba järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel.

Kõnealusele memorandumile kirjutasid peale eestvedaja alla kõigi suuremate erakondade esindajad. Üheskoos leiti, et naiste senisest ulatuslikum kaasamine poliitiliste ja majanduslike oluliste otsuste langetamisel on vajalik, tasakaalustamaks meie ühiskonda ja iga organisatsiooni.

Arutlen sel teemal ühelt poolt memorandumi vedajaorganisatsiooni esindajana ja teisalt vastutajana Reformierakonna Pärnu piirkonna toimimise ja 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste valimisnimekirja koostamise eest.

2009. aasta kohalike valimiste nimekirjadest. Kohalikel valimistel ei ole erakondadel eelhääletusena üldnimekirju. Teisisõnu ei otsustata midagi erakonna sees ja valimisnimekirjas all olevad isikud võivad hea tulemuse korral osutuda valituks. Pärast hääletamist reastatakse kõik kandideerijad ümber paremustabelisse valimistel saavutatud tulemuste põhjal.

Kandidaat pääseb volikokku juhul, kui rahvas annab talle küllaldaselt hääli.

Kui palju määrab koht nimekirjas? Kolmel erakonnal oli esinumber naine, selles kontekstis tuleks Pärnut esile tõsta.

Erakondade valimisnimekirjade esikümnes oli kokku 40 kandideerijat ja nendest vaid 12 naist.

Millised olid tulemused? Erakondades osutus valituks neli naist, kellest kolm olid nimekirjade esinumbrid. Esinumbrina on kandidaadil veidi teistsugune staatus. Kui valijal puudub kindel isikueelistus, annab ta üldjuhul oma hääle selle erakonna esinumbrile.

Praegu osaleb Pärnu linnavolikogu töös erakondade nimekirjades kandideerinud ja valituks osutunud kolme naise kõrval veel kolm naist, kes pääsesid volikokku valimisliidust.

Minu arvamusel jõuame hoopis tõsisema probleemini: miks naised ei soovi poliitikas osaleda? Mul on väga hea meel, et sellest on hakatud avalikult rohkem rääkima. Pole lahendamatuid olukordi.

Mul on väga konkreetne ettepanek paljudele naisteorganisatsioonidele: julgustage ja toetage oma liikmeid nii avaldama oma mõtteid, kuidas midagi muuta võiks, kui kutsuge neid üles aktiivselt valimistel osalema. Eeskuju on parim, eeskuju on nakkav.

Loodan siiralt, et BPW Estonia, mis ühiskonnale tuletas meelde probleemi, on oma liikmetega kõige suurem eeskuju. Seda enam, et kohalikel valimistel võib kandideerija mitte kuuluda erakonda, vaid liituda endale maailmavaatelt sobivaima erakonna või valimisliidu nimekirjaga.

Kui me esmalt suudame tagada selle, et senisest enam tegusaid naisi soovib valimistest osa võtta, lahendame probleemi, millele allkirjastatud koostöömemorandum osutab. Vastasel korral paraku ei piisa niinimetatud tõmblukulülisid.

Allikas: 07.12.2012, Pärnu Postimees

Irina Talviste: Ole teistele eeskujuks

  • by