Skip to content

Viimsi liberaalsed naised asutasid ühenduse

15. oktoobril asutati Eesti Reformierakonna Naisteühenduse NaiRe Viimsi ühendus, kuhu kuuluvad naised, kes soovivad ühiskonnas toimuvates protsessides kaasa rääkida ja on valmis võtma otsustamisega seotud vastutust. Ühenduse esinaiseks valiti Kaja Männiko ja juhatuse liikmeteks Ada Meringo, Marju Past ning Riina Quak.

“Pean NaiRet suurepäraseks võimaluseks naiste lähendamisel poliitikale, mis on traditsiooniliselt olnud meeste ala, ” arvab Kaja Männiko ja lisab, et mitmete uuringute kohaselt on naiste juhitud firmades töötajate keskmine rahulolu suurem meeste poolt juhitud firmade omast. Seega võiks ka arvata, et naiste aktiivsem osalemine poliitikas suurendab elanike rahulolu elukvaliteediga oma vallas, linnas või riigis.

Koosolekul osalenud Riigikogu liikmed, NaiRe esinaine Terje Trei ja Tallinna ühenduse esinaine Maret Maripuu, tutvustasid NaiRe ajalugu ja jooksvaid tegemisi ning toetasid julgustavalt Viimsi naiste algatust kohaliku ühenduse asutamisel. Naisi oli tervitamas ka Reformierakonna Viimsi piirkonna esimees Märt Vooglaid.

“Naiste kaasamisel on väga tähtis roll ka meestel ja on alati väga meeldiv, kui NaiRe ühenduste koosolekutel osalevad ka piirkondade juhatuste meesliikmed. Naiste hääl on täna veel liiga vaikne, samas on palju mõtteid, mis väljaütlemise ootel ja kasulikud nii kohaliku kui üleriigilise elu korraldusel, ” leiab Terje Trei.

Eesti Reformierakonna Naisteühendus NaiRe on isikuvabadust, võrdõiguslikkust, inimest ja perekonda tähtsaimaks väärtuseks pidavate liberaalse maailmavaatega naiste ühendus. Ühenduse eesmärgiks on naiste poliitilise teadlikkuse tõstmine ning kaasamine ühiskonnas olulistesse otsustusprotsessidesse.

Lisainfo:

Kaja Männiko
Reformierakonna Naisteühenduse NaiRe Viimsi ühenduse esinaine kaja.manniko@gmail.com
tel:53487147

PRESSITEADE 20.10.2012

  • by