Skip to content

Üllatust ei tulnud: Ossinovski lubadus, et leitakse raha tervishoiu lisarahastamiseks, jäi täitmata. Ettepanek, millega Ossinovski läks valitsusse, oli sama, millest ta rääkis eelmisel aastal: maksta sotsiaalmaksu pensionäride eest riigieelarve muudest vahenditest. Selle ettepaneku täitmine on praegu siiski vähemalt sama keeruline kui tollal. Selleks, et suurendada tervishoiu rahastamist enam kui kasvab ravikindlustusmakse laekumine, peaks piirama teisi riigieelarvelisi kulutusi või tõstma makse. Mõlema lahenduse jaoks teiste ministrite nõusolekut saada on keeruline, seda isegi siis kui oled uue valitsuse moodustanud.

Praegune valitsus alustas oma tegevust uljaste maksutõusudega, kuid nüüdseks on selgunud, et neid ei ole nii lihtne teha kui valitsus ametisse asudes arvas. Juriidilistele tõketele lisaks ei pruugi maksutõusud anda ka loodetud tulu. Täiendavad maksutõusud või uued maksud ei tee juba tigedaks muutunud maksumaksjad leebemaks. Kui Riigikohtu otsuse järel tuleb tühistada kümneid miljoneid eelarvesse tooma pidanud aktsiisitõus, on valitsusel vaja leida lisaraha või loobuda paljust lubatust. Olukord on keeruline, mistõttu ma ei välistaks uusi maksumaksja jaoks ebameeldivaid üllatusi, see lihtsalt on praeguse valitsuse stiil.

Valitsuse kuluplaanid on uhked, niivõrd uhked, et kui detsembris julgesid nad veel rääkida eelarve tasakaalust, siis nüüd enam mitte. Eelarve oodatav puudujääk paisub sellises tempos, et see on pahandanud eelarvenõukogu ja Eesti Panka, teistest kriitikutest rääkimata. Teoreetiliselt võiks valitsus ju mingeid kulutusi vähendada või jätta mõned plaanid ellu viimata, kuid valiku tegemine on ülikeeruline. Oma plaane ülimalt tõenäoliselt ei puudutata, sest see näitaks läbikukkumist ja tehtud kriitika õigsust. Niisiis võidakse hakata kärpima praeguse valitsuse jaoks mitteprioriteetsete valdkondade kulutusi. Ma ei hakka neid nimeliselt mainima, muidu tehaksegi teoks ja sellel oleks Eesti elule väga halvad tagajärjed.

Võib mõista tervishoiutöötajate pettumust – minister oli ju kindlalt lubanud lahendust, kuid seda ei tulnud. Lubadused jäid lubadusteks. Kuigi nüüd on Ossinovski andnud lubaduse, et aprilliks lisaraha leitakse, tundub see olevat ülimalt kahtlane vähegi mõtleva inimese jaoks. Rahandusminister ongi juba osutanud, et tema maksutõusu ei poolda, et tuleks tegeleda kulude kokkuhoiuga ning et tervishoidu tuleb raha niikuinii miljonites juurde tulenevalt sotsiaalmaksu laekumise kasvust. Ehk siis: lisaraha ei tule, tervishoiu rahastuse kasv tuleb loomulikust kasvust ning tegelege efektiivsuse tõstmisega süsteemi sees.

Ma ei tea, kuidas kavatseb Ossinovski tervishoiule lisarahastuse saada ja oma lubadused täita. Kõik lahendused on ebameeldivad ülejäänud valitsusele, sest tuleks tõsta makse või loobuda antud lubadustest ja tehtud plaanidest. Kuid halb kogu asja juures on see, et minister ei ole valmis olukorrast ausalt rääkima, vaid jagab lubadusi, mida ta täita ei suuda. Kui valitsuse liige teatab, et tema asi ei ole see, kust raha tuleb – kas maksutõusust või teiste kulude kärpest -, siis jääb vaid tõdeda, et see minister ei ole aru saanud, mis on valitsus ja riigivalitsemine. See on isekas jonn.

Allikas: Maris Lauri blogi, 18.märts 2017

Maris Lauri: ministri üllatusevaba ettepanek

  • by