Eilne niinimetatud kohtuotsus, millega Putini režiim kuulutas krimmitatarlaste esinduskogu terroristlikuks organisatsiooniks, on otsene krimmitatarlaste tagakiusamine ja vastuolus muuhulgas ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga.

KeitPRahvusvaheline kogukond peab kasutama kõiki võimalusi, et põlisrahva õigusi rikkuv niinimetatud Ülemkohtu otsus ei viiks inimõiguste olukorra edasisele halvenemisele Krimmis.

On selge, et tegelik krimmitatarlaste tagakiusamise põhjus on nende vastuseis Venemaa okupatsioonile Krimmis. Krimmitatarlaste põline kodumaa on Krimm. 18. mail 1944. aastal küüditati praktiliselt kõik krimmitatarlased Kesk-Aasiasse, kust neil lubati Krimmi naasta alles 1980ndate lõpus. Nüüd, Krimmi okupeerimise järel on krimmitatarlasi taas süstemaatiliselt tagakiusatud, nende õigusi rikutud.

Esinduskogu õiguse ära võtmine on Venemaa järgmine samm selles suunas. Euroopa Liidu Krimmi okupatsiooni mitte-tunnustamispoliitika peaks jätkuma senisest veelgi selgemalt ja julgemalt.