Valitsus on aktiivselt otsinud õpilaste koolivälise kultuuri- või sporditegevuse riigipoolse toetamise võimalusi juba viimase kümne aasta jooksul. Aastatel 2008-2009 jõuti ka ringiraha toetussüsteemi väljatöötamiseni, ent kahjuks ei olnud võimalik plaane toonase majandussurutise tõttu ellu rakendada. Sellest on tõsiselt kahju, et toonane väga suur samm – eelnõu jõudmine riigikokku – jäi kauaks ajaks arenguta pidama.