Skip to content

Eesti Reformierakonna Naiteühendus NaiRe
Pressiteade

Reformierakonna Naiteühenduse NaiRe 21. sünnipäeva eel kogunesid Jõgevamaa nairelannad Jõgeval kohvikus Ateljee. Organisatsiooni tegevuskava arutelule lisaks valiti ka uus juhatus. NaiRe Jõgevamaa piirkonna uus esinaine on Liivi Ivask Jõgeva linnast ning juhatuse liikmed Liivia Juhandi Pajusi vallast ja Silja Piir Jõgeva vallast.

Liivi Ivask kuulub Reformierakonda alates 2007.aastast ning on olnud aktiivne naisteühenduse liige olles aastaid Jõgevamaa NaiRe juhatuse liige. Ka erakonnas pole ta jäänud kõrvaltvaatajaks ning on olnud Reformierakonna Jõgeva linna piirkonnaorganisatsiooni juhatuse liige ja osalenud Jõgeva linnavolikogu sotsiaal- ja rahanduskomisjonide töös ning on sihtasutuse Betti Alveri muuseum nõukogu liige. Igapäevaselt töötab Ivask AS Eesti Gaas Jõgeva ja Rakvere piirkonna väiketarbijate klienditeenindajana. Tal on täiskasvanud poeg ja tütar.

„Reformierakonna naiteühendus koondab aktiivseid naisi, kes on huvitatud ühiskonna asjadest ja soovivad kaasa lüüa kohaliku tasandi ning riigi elu-olu korraldamises. Piirkondlikult käiakse koos erinevates ümarlaudades, korraldatakse mõttetalguid ja lüüakse kaasa mitmetes ettevõtmistes, mis kodukohas teoksil,“ räägib Liivi Ivask lühidalt lahti NaiRe olemuse ja kutsub ühendusega liituma ka uusi ärksa meelega tegusaid naisi.

Esimene poliitiline naisteorganisatsioon Naiste Reformiklubi asutati pool aastat pärast Reformierakonna sündi Naumanni fondi poolt korraldatud naiste seminaril Pärnus, 30. aprillil 1995.a. Tänaseks on Naiste Reformiklubist saanud Eesti Reformierakonna Naisteühendus NaiRe.

NaiRe on isikuvabadust, võrdõiguslikkust, inimest ja perekonda tähtsaimaks väärtuseks pidavate liberaalse maailmavaatega naiste ühendus. Ühenduse eesmärgiks on naiste poliitilise teadlikkuse tõstmine ning kaasamine ühiskonnas olulistesse otsustusprotsessidesse.

Carmen Illak
NaiRe juhatuse liige, aseesinaine
carmenillak@gmail.com
08.aprill 2016

Pressiteade: Liivi Ivask valiti Eesti Reformierakonna Naisteühendus NaiRe Jõgevamaa piirkonna esinaiseks.