Skip to content

Taas Reformierakonna Jõgeva maakonnaorganisatsiooni juhiks valitud riigikogu liikme Terje Trei sõnul on eesmärkide teostamine õnnestunud paremini piirkondades, kus ollakse koalitsioonis teiste erakondade ja valimisliitudega.

Reformierakonna maakonnaorganisatsiooni juht valitakse selle ühenduse juhatuse liikmete hulgast. Seekordsetel valimistel oli Terje Trei ainus kandidaat.

Trei sõnul on Reformierakond Jõgevamaal paremini n-ö pildil  piirkondades, kus on olnud võimalus tegutseda  koalitsioonis. Jõgeva linnas on kestnud pikaajaline koostöö Keskerakonnaga  ning arvestades tulemusi, saab öelda, et see toimib.  Palju seni tehtud ja tegemisel olevat võib üles lugeda Jõgeva vallas, Põltsamaa linnas ja Põltsamaa vallas. Puurmani vallas on Reformierakonna liikmete ja toetajate eestvedamisel toimetatud alates 2005. aastast ja muutused on igaühele silmaga näha.

TerjeTTrei märkis, et maakonnaorganisatsiooni koosolekul oli üheks peateemaks omavalitsuste ühinemine. “Täna on haldusreform sisuliselt käivitunud ja kindlasti ei saa ka riigikogu takistuseks. Aastaid räägitu tuleb lõpuks ette võtta ja hästi  ära teha. Siin sõltub tulemus meist igaühest,  meie koostööst.  Ees on toimekas aasta ja ma isiklikult loodan, et kõik suudavad mõelda raamidest välja ja vähem enesekeskselt.”

Trei sõnul avalduvad toetajate numbrid valimistel. “Otseselt liikmeskonna suurendamist me ei kavanda, kuid iga kaasamõtleja on teretulnud. Keskendume organisatsioonis pigem sisulisele tööle, mis ühtlasi on seotud ka eelseisva omavalitsuste ühinemistega. Kui organisatsioon on tegus, selgete eesmärkidega ja toetajaid kaasav, siis pole vaja liikmeid kutsuda. Nad tulevad ja liituvad ise,” ütles maakonnaorganisatsiooni eestvedaja.

Jõgeva maakonnaorganisatsiooni juhatusse kuuluvad lisaks Treile  Ain Viik, Egon-Einar Einberg, Evelyn Sepp, Igor Gräzin, Margus Metsma, Mati Raidma, Meelis Rääk, Raivo Meitus, Raivo Vadi, Rannar Raantse, Rauno Kuus, Ülvi Nool, Ülle Rebane. Korralised valimised piirkondades ja maakonnaorganisatsiooni  juhatuses toimuvad iga kahe aasta järel.

Reformierakonna Jõgevamaa maakondlikus organisatsioonis tegutseb 13 piirkonda 563 liikmega.

Allikas: Vooremaa, Jaan Lukas, 5.aprill 2016

Jõgevamaa reformierakondlaste juht jätkuvalt Terje Trei

  • by