Skip to content

Euroopa Parlamendis võeti vastu Kaja Kallase kaasautorsusega raport, milles rõhutatakse innovatsioonisõbralike poliitikate vajalikkusele ning võimalustele, mida uued tehnoloogiad meile pakuvad.
«Euroopa Liit on maha maganud juba kaks innovatsioonilainet: esiteks siis, kui tekkisid sotsiaalvõrgustikud ja nüüd, jagamismajanduse tulles. Kui me ei taha järgmist digilainet maha magada, siis peame juba praegu seaduseid luues arvestama tehniliste uuendustega nagu asjade internet, suurandmed ja masinatevaheline kommunikatsioon,» kommenteeris Kaja Kallas digitaalse ühtse turu raporti olulisust.

KajaEelmise aasta mais tuli Euroopa Komisjoni digiasjade asepresident Andrus Ansip välja ühtse digituru strateegiaga ning Kallase raport esindab Euroopa Parlamendi seisukohta sellest, mida tahetakse konkreetsetes valdkondades digitaalse ühtse turu kavas näha ja kuhu suunas regulatsiooni suunata.

Raport võeti vastu 551 poolthäälega. Vastu oli 88 saadikut ja erapooletuks jäi 39 saadikut.

«Mul on hea meel, et olen saanud kaasa rääkida ühel väga olulisel teemal, mis mõjutab kogu Euroopat paljudes eri sektoreis,» rääkis Kallas ja lisas, et digitaalne ühisturg ei kata vaid internetis pakutavaid teenuseid, vaid puudutab kogu Euroopa majandust ja ühiskonda laiemalt.

Allikas: Postimees, 20.jaanuar 2016

Kaja Kallas: kui me ei taha järgmist digilainet maha magada, tuleb seadused viia uuendustega vastavusse

  • by