Skip to content

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul aitab riik eurorahade toel rajada Tallinnasse järgmiste aastate jooksul 440 uut lasteaiakohta.

„Aeg on näidanud, et Tallinna linn ise vajalike laste- ja sõimehoiukohtade loomisega hakkama ei saa, riigil tuleb appi tulla,“ ütles Pillak, täpsustades, et riik toetab uute lapsehoiukohtade loomist 0–7-aastastele kokku üle 5 miljoni euroga.

„Tänu sellele otsusele saab Tallinn juurde 440 uut lasteaiakohta, nendest 80 tulevad näiteks Nõmmele,“ märkis Pillak.

„See on positiivne ja õige otsus investeerida Euroopa liidu vahendeid uute lasteaiakohtade loomisse Tallinnas. Lastehoiukohtade, eriti sõimekohtade, nappus on jätkuvalt probleem. Sellega tuleb tegeleda, kui me soovime, et Eestisse sünniks juurde lapsi,“ rääkis Pillak.

„Tulevastele lapsevanematele on üheks takistuseks kindlustunde puudumine, et kui vanemahüvitise aeg lõppeb ja soov on tagasi tööturule naasta, siis on olemas lapsele lastehoid. Lahenduseks saab olla vaid vajalike lastehoiukohtade loomine,“ selgitas Pillak praegust olukorda.

Allikas: Reformierakond, 17.veebruar 2015 

Õnne Pillak: Riik loob Tallinnasse lähiaastatel 440 uut lasteaiakohta

  • by