Üle-eestiline juhatus kogunes 27.detsembril korralisele nõupidamisele

NaiRejuhatusNaiRe üle-eestiline juhatus kogunes 27.detsembril korralisele nõupidamisele. Juhatus koostas ja kinnitas 2015.aasta esimese poole tegevuskava.
Juhatus kiitis heaks uue Naire piirkonna loomise, mis hakkab tööle Põhja-Harju Naire nime all ja mille esinaiseks valiti Marge Kõiv.