Skip to content

Eesti Lastekaitse Liit, Lapse Huvikaitse Koda ja Eesti Lasterikaste Perede Liit avaldasid tänasel kohtumisel tervise- ja tööminister Urmas Kruusega toetust Reformierakonna ideele maksta alates kolmandast lapsest toetust 300 eurot kuus.

“Demograafiliselt on praegusel hetkel äärmiselt murettekitav olukord, kus peale esimest ja teist sündi lapsi enam ei saada, pigem välditakse rasedust või isegi katkestatakse rasedus. Kui me vaatame mujale, on ka teised riigid sama probleemi ees. See 300 eurone kolmanda lapse teoetus on kindlasti väga hea meede tänase olukorra muutmiseks ja rahvastiku juurdekasvuks,” rääkis Lapse Huvikaitse Koja juhatuse liige Ena Soodla.

“Mõtteviisi muutus algabki sellest, et me käsitleks edaspidi 3-lapselisi pereseid paljulapseliste peredena. Kui riik toetab peresid alates kolmandast lapsest tuntavalt, on see märgiline samm. Kindlasti on vaja üle vaadata ka tugiteenuste süsteem, sealhulgas lasteaiakohtade olemasolu ja muud vajalikud tugiteenused lastele,” lausus Soodla.

“Kui me räägime esimestest, teistest ja kolmandatest lastest, on muidugi riigi poolne märgiline toetus perede jaoks väga oluline. Sama oluline on ka ühiskondlik mõtteviis ja kindlus, et naised tunneksid, et kolmandate ja enamate laste saamine ei muuda neid pelgalt pereemadeks ega vähenda tulevikus nende võimalusi tööturule naasta,” sõnas Eesti Lastekaitse Liidu president Loone Ots.

“Tahan tänada Reformierakonda, kes kolmandate laste temaatika nii tugevalt päevakorda on võtnud. Kindlasti me toetame välja käidud 300 eurose toetuse plaani ja seda, et erisus tekiks just kolmandast lapsest, sest lasterikas pere on suur väärtus. Nõustun, et sama oluline, kui otsene toetus, on lastega peredele pakutavad tugiteenused,” ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Täna korraldas Refomierakond Tallinnas Let´s Play Perekeskuses 3. lapse 300 eurose toetuse idee arutelu ekspertidega. Kohtumisel osalesid Lastekaitse Liidu president Loone Ots ja vanematekogu liige Aimar Karu, Lapse Huvikaitse Koja juhatuse liikmed Ena Soodla ja Jane Snaith ning Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

3. lapse 300 eurone toetus on Reformierakonna programmi demograafia peatüki idee, mille kohaselt rahvastiku juurdekasvuks ja kolmandate laste sünni ergutamiseks maksab riik peale vanemahüvitise lõppu alates kolmandast lapsest igale lapsele 300 eurot kuus.

Lisaks kolmandaid ja enamaid sünde ergutavale toetusele toetab Reformierakond uute lasteaiakohtade loomist, tekitades aastaks 2019 juurde täiendavalt 1200 lapsehoiukohta, et kaotada sõimekohtade puudujääk.

Allikas: Eesti Reformierakond, 18.detsember 2014

 

Lasteorganisatsioonid toetavad Reformierakonna 3. lapse 300eurose toetuse ideed

  • by