Laine1. juulil kehtima hakanud korrakaitseseadus oli möödunud kuumal suvel tuline teema ja on seda praegugi. Seadus, mille üks paragrahvidest käsitleb avalikus kohas alkoholi tarbimise võimalikkust tingimusel, et kedagi ei häiritaks, on teinud murelikuks paljud elanikud ning pälvinud ajakirjanike kriitika, kes seadusesätet kohati küllaltki meelevaldselt tõlgendasid.