Skip to content

MTÜ Eesti Naiste Koostööketi aunimetuse Teenäitaja 2013 pälvib Ene Hion.

Tänavu pälvib MTÜ Eesti Naiste Koostöökett poolt kümnendat korda välja antava TEENÄITAJA aunimetuse ajakirjanik Ene Hion. Eesti Naiste Koostööketi asutatud aunimetuse Teenäitaja eesmärgiks on parandada poliitilist kliimat, mõjutada suhtlemis- ja poliitilist kultuuri, kaitsta isiku õigusi ja –vabadusi ning viia ellu meeste ja naiste võrdõiguslikkust.

Ene Hioni tegevuste loetelu on väga pikk, siin on kirjas vaid viimaste aastate olulisemad saavutused.

1. Tänu Ene Hionile antakse välja Teenäitaja aunimetust. Tema algatatud on tiitel, tema pandud on nimi Teenäitaja ning tema juhitud töörühm lõi statuudi, et tuua esile tegusaid naisi, kes on panustanud Eesti ühiskonna arengusse.

2. Tänu Kodanikukoolituse partneritele Soomes asutati 2006.a. EH Fond ning juba üheksandat korda antakse välja Ene Hioni nimelist stipendiumi. Vaata: http://kodanikukoolitus.eu/eh-fond/statuut

Fondi EH stipendiumi eesmärk on toetada ajakirjanikke, avalikke teenistujaid, poliitikuid, üliõpilasi, mittetulundussektori esindajaid ja -organisatsioone nende tegutsemisel ühiskonna tasakaalustatud arengu ja eetiliste väärtushinnagute kujundamise heaks.

3. Ene Hion on igal aastal kirjutanud uue raamatu. Raamat „Armastab, ei armasta“

on väga hea ajaloomaterjal Sillamäest, läbi erinevate naiste, nende saatuste. Raamat „Reporteri au ja väärikus“ (2012) on kui õppematerjal ajakirjanudtudengitele ja ka täna tegutsevatele meediainimestele. 2013.a. raamat Valdo Pandist („Valdo Pant – aastaid hiljem“) on leidnud tee lugejate südamesse. Inimene ja tema lugu põimitud riigi ja maailma looga.

5. Aasta 2013 oli märgiline ka seetõttu, et just siis, 25.aastat tagasi, toimusid Eesti

ajaloo olulised sündmused iseseisvumise teel. Ene Hion oli tol ajal sündmuste keerises, tema panus ajaloo jäädvustamisel on märkimisväärne, sest oli ju tema nende filmide stsenarist. Ajaloo jaoks hoitud materjal on täna veel suurema väärtusega ning Ene on olnud nende materjalide talletaja.

Need on vaid mõned saavutused, kus on põimunud tänapäev ja minevik. Ka Teenäitaja

puhul on oluline tulla juurte juurde. Kui ei oleks Ene Hioni suguseid inimesi, poleks täna

mitmeid eespoolnimetatud tunnustusi ja meenutusi. Fondi EH stipendiumi eesmärk on toetada ajakirjanikke, avalikke teenistujaid, poliitikuid, üliõpilasi, mittetulundussektori esindajaid ja -organisatsioone nende tegutsemisel ühiskonna tasakaalustatud arengu ja eetiliste väärtushinnagute

kujundamise heaks.

Ajakirjanik Ene Hion lõpetas 1955. aastal ajakirjanduse erialal Moskva ülikooli, töötas 1955–88 ajakirjanikuna Eesti Raadios. Koostanud ühiskondlik-poliitilisi saatesarju.

Ene on Eesti NSV teeneline ajakirjanik (1975) ja talle on omistatud Jaan Anveldi preemia 1979.

Teenäitaja 2013 aunimetuse pidulik üleandmine toimub Tallinnas Riigikogu Kalevipoja saalis neljapäeval 13.02.2014 kell 14.00.

MTÜ Eesti Naiste Koostöökett juhatuse eesistuja Heli Teder´i sõnul võib Teenäitajaks olla avaliku elu tegelane (poliitik, loovinimene, haritlane, arvamusliider, ettevõtja, ajakirjanik vms), kes oma tegevuse (algatuste, esinemiste, seisukohavõttudega) on mõjutanud Eesti ühiskonna eetilisi väärtushinnanguid, arendanud euroopalikku poliitilist kultuuri, edendanud võrdõiguslikkust, lahendanud ühiskonda ahistavaid kriise või vastuolusid.

Heli Teder

MTÜ Eesti Naiste Koostöökett

juhatuse eesistuja 2014

email: teder.heli@gmail.com

Eesti Naiste Koostööketi aunimetuse Teenäitaja 2013 pälvib Ene Hion

  • by