Skip to content

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku arvates aitaks pealinna lasteaiakohtade puudust vähendada lapsehoiuraha heakskiitmine.

„Lapsehoiuraha on eelkooliealiste lastele suunatus toetus, mille eesmärgiks on tagada kõikide Tallinnas elavate laste lapsehoiu rahastamine,“ selgitas Pillak juba 2005. aastast pärinevat mõtet, mis seni pole keskerakondliku linnavalitsuse toetust leidnud.

„Igal aastal sünnib lapsi Tallinnasse juurde, kuid paraku ei suuda linnavalitsus samas tempos pakkuda lapsevanematele sõime- ja lasteaiakohta. Sel aastal on esialgsete prognooside kohaselt puudu lasteaiakoht 1000 lapsele,“ ütles Pillak.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi sõnul on lasteaiakohtade puuduse tõsisemaks mureks muutumas see, kui sõime- või lasteaiakohta ei ole võimalik perel saada, siis vanemahüvitise perioodi lõppedes pole emal võimalik tööle tagasi minna. „Teisisõnu, lasteaiakoha puudus tähendab tõsist hoopi pere rahakotile, sest ühe vanema sissetulek kaob ära,“ lausus Pillak.

„Üheks ravimiks sellele probleemile oleks lapsehoiuraha, mis annab võimaluse ka nendele, kellele lasteaiakohta ei jagu, hoidja võtta,“ sõnas ta. “Linnavalitsus peab jõudma põhimõttelise otsuseni, et viia ellu lapsehoiuraha ning sellega leevendada lasteaiakohtade puudust.”

„Lapsehoiuraha idee on selles, et eelkooliealisele lapsele makstavat toetus hakataks maksma pärast vanemahüvitise lõppemist ning seda kõikidele lastele, kes ei ole sõime- või lasteaiakohta saanud. Kui laps käib lasteaias, arveldab linn otse lasteaiaga ja kui laps lasteaias ei käi, on vanemal õigus taotleda linnalt toetust, mis on võrdne lasteaedadele makstava pearahaga,“ rääkis Pillak. “Vahendid selleks on täna linnaeelarves olemas, kuid seni veel valedel ridadel.”

Täna kompenseeritakse Tallinnas lapsehoiuteenust 106,6 euro ulatuses, kuid Pillaku sõnul on lapsehoiuraha praegusest hüvitusest põhimõtteliselt erinev, eelkõige oleks see lihtsam ja kehtiks kõigile lastele ühtmoodi.

„Lapsehoiu toetus peaks olema lihtne ja sama suur kõigile. Kõiki, nii era- kui linnalasteaias ja lastehoius käivaid lapsi tuleb kohelda võrdselt, sellel arvamusel oli ka eelmisel nädalal Tallinna halduskohus,“ märkis Pillak.

Allikas: Reformierakond

Lasteaiakohtade probleemi lahendaks lapsehoiuraha heakskiitmine

  • by