Skip to content

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on hea, et mitmed puudustkannatavad valdkonnad saavad Tallinna 2013. aasta esimese lisaeelarvega vajalikke lisavahendeid, kuid linnavalitsus peaks linnast hoolima kogu aeg, mitte ainult enne valimisi.

„Mul on hea näha, et linnavalitsus on aru saanud ja kuulda võtnud Reformierakonna ettepanekuid suurendada teede remondi rahastamist ja tõsta lasteaia õpetajate palkasid, kuid linna eest tuleb hoolt kanda kõikidel aastatel, mitte ainult vahetult enne valimis,“ ütles Pillak.

„Reformierakonna fraktsioon on viimasel neljal aastal, ka 2013. aasta eelarve vastuvõtmisel järjepidevalt juhtinud tähelepanu lasteaedade ja teede remondi alarahastamisele. Kuid senini on linnapea ja tema meeskond eelistanud suurendada linna propagandamasinale tehtavaid kulutusi, kasvatada linnavalitsuse tegevuskulusid ja teha kingitusi enda suursponsoritele,” sõnas Pillak.

„Nüüd, mil valimised on ukse ees, antakse korra lisaraha kõige probleemsematele valdkondadele, teedele ja lasteaedadele, et tekitada hetkeks tunne justkui linn hooliks Tallinna peamistest murekohtades,“ lisas ta.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi sõnul on lisa 4 miljonit eurot Tallinna teede remondiks õige ja hädavajalik otsus, kuid selle oleks pidanud tegema mitu aastat tagasi, et tänaseid kuumaastikku meenutavaid teeolusid ennetada.

„Samuti on hea uudis kauaoodatud lasteaiaõpetajate palgatõus, mille kohta Reformierakonna fraktsioon tegi linnapeale ettepaneku 2013. aasta linnaeelarve koostamisel. Muidugi ei saa siin juures rahul olla otsusega tõsta lasteaiaõpetajate palkasid selle aasta maist. Meie ettepanek on lasteaedades planeeritud palgatõus teha tagasiulatuvalt 1. jaanuarist, nagu seda tehti Tallinna kooliõpetajatel,“ rääkis Pillak ning lisas, et loodab tehtud ettepanekule saada esmaspäeval volikogu enamuse ja ka linnavalitsuse toetust.

Reformierakonna fraktsioon esitas lisaeelarvele omapoolsed muudatusettepanekud, millega soovitakse teha lasteaiaõpetajate palgatõus tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2013, luua Tallinnasse arstlik valvekeskus, luua Tallinna tervishoiuasutustele veebilehed, joonida koolide ja lasteaedade juures paiknevad ülekäigurajad, alustada programmiga Tervislik Tallinn ning eraldada lisavahendeid Tallinna Saksa Gümnaasiumi remondiks.

Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve plaanitakse vastu võtta erakorralisel volikogu istungil 27. mail.

Allikas: Reformierakond

Tallinna eest tuleb hoolitseda ka valimistevahelisel ajal

  • by