Südamlikud õnnesoovid Valve Kirsipuule 80. juubeli puhul!

Majandusteadlane, Reformierakonna asutajaliige, NaiRe asutajaliige ja esinaine aastatel 1996-2001 ning VII, VIII ja IX Riigikogu koosseisu liige Valve Kirsipuu on andnud hindamatu panuse Eesti majanduskeskkonna arendamisse, soovime talle jätkuvat tervist ja jaksu!