Skip to content

Kommenteerides täna Riigikogus kolmandale lugemisele tulevat peretoetuste seaduse eelnõu, lausus sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu, et uus seadus parandab üle 70 000 lapse majanduslikku olukorda, samuti tõusevad kõigi kolme ja enam lapsega perede toetused.

Maripuu sõnul seniseid peretoetuseid ei vähendata ega kaotata, abi saavad enam need pered, kes seda reaalselt vajavad. „Uus seadus sätestab täiendavad toetused ühe- ja kahelapselistele peredele, kus sissetulekud on väiksed ja kõigile suurematele peredele, kus lapse kolm või enam. Lisaks toetab riik ühekordselt peresid, kuhu sünnivad kolmikud või suurem arv mitmikke,“ ütles Maripuu.

2015. aastast hakkab ühe lapsega pere saama lisaks juba praegu makstavatele peretoetustele 19,18 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 9,59 eurot) ning kahe ja enama lapsega pere 38,36 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 19,18 eurot) pere kohta. Alates 2015. aastast tõstetakse kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,54 eurolt 95,9 euroni (alates 2013. aasta 1. juulist 76,72 euroni kuus).

„Kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni ühekordne sünnitoetus tõstetakse alates 2013. aasta 1. juulist 1000 euro peale lapse kohta ehk kolmikute ühekordne sünnitoetus hakkab olema 3000 eurot, nelikutel 4000 eurot. Samuti kehtestatakse 16-aastastele ja vanematele põhikooli lõpetajatele erisäte, mille kohaselt makstakse peretoetusi edasi ka suvekuude eest,’’ selgitas Maret Maripuu.

Parlamendisaadik märkis, et seadusesse viidi sisse säte, mis annab abielus olevatele vanematele, kes kasvatavad mitte ühiseid lapsi, õiguse taotleda peretoetusi ka abikaasa lapse või laste kohta. Eelduseks on, et kumbki vanem on lapsetoetuste saaja.

Maret Maripuu

Tallinna NaiRe juht, Riigikogu liige

12.detsember 2012

Maret Maripuu: peretoetused jõuavad abivajajateni

  • by